Monday, May 13, 2013

Keputusan MPA KEMASS


SURAT KEPUTUSAN
No:02-A1/a1-MPA KEMASS/XXXVII/V/1434-2013

Tentang :
PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI CALON TENAGA MUSIM HAJI KEMASS PERIODE XXXVII MASA BAKTI 2012-2013

Dengan mengharap hidayah dan rahmat Allah Swt. Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) Keluarga Masyarakat Sumatera Bagian Selatan ( KEMASS ) Republik Arab Mesir setelah:
MENIMBANG :

Bahwa Majlis Permusyawaratan Anggota KEMASS 2012-2013 merasa perlu untuk menetapkan keputusan mengenai pengangkatan anggota MPA.

MENGINGAT :
1. Anggaran Dasar Kekeluarga Masyarakat Sumatera Bagian Selatan (AD-KEMASS).
2.Anggaran Rumah Tangga Keluarga Masyarakat Sumatera Bagian Selatan
(ART-KEMASS).

MEMPERHATIKAN:
Hasil Rapat Majlis Permusyawaratan Anggota (MPA) KEMASS 2012-2013, pada tanggal 06 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Panitia;
2. Memberlakukan Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bila terdapat perubahan dalam pelaksanaannya.

Demikian susunan kepanitian ini kami buat, harap menjadi maklum. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Swt. Amin.

Ditetapkan di: Kairo
Tanggal: 07 May 2013 M.
26 Jumadil Akhir 1434 H.


Rian Perodeka Meila Rosyidah
Ketua MPA Sekretaris

Lampiran I
PANITIA SELEKSI CALON TENAGA MUSIM HAJI KEMASS
PERIODE XXXVII MASA BAKTI 2012-2013

KETUA : Rian Perodeka

SEKRETARIS : Meila Rosyidah

BENDAHARA : Lestari Darmawi

BAGIAN REGISTRARI DAN SELEKSI : Hanofis Kalitra
: Meidiansyah
: Pirdaus

BAGIAN ACARA : Kanda Suhardiansyah, Lc.
: Kanda Nuhdi Febriansyah, Lc.
: Kanda O'om Amin, Lc.
: Yunda Robi Arini, Lc.

SHARE THIS

Author:

KEMASS merupakan sebuah organisasi Keluarga Masyarakat Sumatera Selatan yang berada di Mesir. Didirikan pada tahun 1959 dengan nama IPSS dan berubah menjadi KEMASS pada tanggal 25 januari 1976.

0 comments: